Bestuursakkoord Zero Emissie Bus

Naast het landelijke en regionale spoor zijn ook busvervoer en stedelijke railsystemen onderwerp van het Platform. Bus, tram en metro maken namelijk vaak onderdeel uit van voor- en natransport van het railvervoer. Bovendien is er gedeeltelijke overlap van de betrokken stakeholders (vooral OV-autoriteiten en vervoerders).

In 2015 is van IPO de Visie duurzaam regionaal OV verschenen. Deze visie heeft de basis heeft gelegd voor het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. Op 15 april 2016 tekenden 14 vervoersautoriteiten en het Rijk dit Bestuursakkoord.

Onderteking_Zero_Emissie_Bestuursakkoord

De voornaamste ambities zijn:

  1. Het regionaal busvervoer is volledig emissievrij bij de uitlaat in 2030, of zoveel eerder als mogelijk.
  2. Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). Dit jaartal is gekozen als gezamenlijk doel, maar concessieverleners kunnen hier op vooruit lopen als dat past bij de aanbestedingskalender en natuurlijke momenten van vlootvervanging.
  3. De nieuwe bussen maken in 2025 gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt.
  4. OV-concessies hebben een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer (wat zo gunstig mogelijk is, wordt nog geconcretiseerd).

Voor meer informatie over het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus kunt u terecht bij het Interprovinciaal Overleg.


Zie ook

logo_Bewogen_Bewegen_Elektrisch_OV-loont