Marktdialoog

In het kader van de uitwerking van het Bestuursakkoord Zero Emissie Openbaar Vervoer per Bus hebben de partijen van het akkoord in januari 2017 een markt-dialoog georganiseerd. De marktdialoog had als doel inzicht te bieden in hoe de transitie naar zero emissie openbaar vervoer verder vormgegeven en versneld zou kunnen worden.

Voor de transitie is samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstellingen noodzakelijk. Thema's daarbij zijn: technologische ontwikkelingen, businesscase ontwikkeling, andere vormen van samenwerking, verdeling van risico's en de wijze van aanbesteding.

Uiteindelijk is gesproken met 28 partijen verdeeld over de verschillende onderdelen van de keten die nodig zijn om de transitie uit te voeren: vervoerders, bussenbouwers en hun toeleveranciers, leveranciers van laad- en tankinfrastructuur, leveranciers van bio-brandstoffen, serviceproviders en partijen uit het energiedomein.

Aanbevelingen

APPM begeleidde de marktdialoog als onafhankelijk adviseur. APPM maakte een overall samenvatting van de gesprekken met zaken die overeenkomen en zaken die opvallen. Vanuit haar onafhankelijke rol deed APPM ook aanbevelingen aan de partijen die het bestuursakkoord hebben gesloten.

De samenvatting en de aanbevelingen zijn inmiddels opgeleverd door APPM in het Adviesrapport Marktdialoog zero emissie busvervoer.

Voorpagina Adviesrapport marktdialoog zero emissie busvervoer

De werkgroep Zero Emissie Busvervoer is de advisering aan de bestuurders van de Vervoersautoriteiten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het voorbereiden. De bespreking van dat advies is gepland in juni van dit jaar. Verdere communicatie vanuit de partners van het bestuursakkoord vindt pas plaats als de besluitvorming over het advies van de werkgroep heeft plaatsgevonden.