TCO-model Zero Emissie Bus

Denken in termen van Total Cost of Ownership heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero-emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het is behulpzaam bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen de stakeholders in de OV-keten.

Total Cost of Ownership

Eén van de producten van kennisinstituut CROW is een integraal, maatschappelijk Total Cost of Ownership model (TCO-model). Dit model brengt alle kostenelementen in beeld, zoals  investeringen, afschrijvingskosten, leasekosten, financieringskosten, operationele kosten en overige kosten van bussen én van laad-infrastructuur. Voor de bussen worden ook de kasstromen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden  de maatschappelijke kosten en baten berekend. Daarmee is het TCO-model een belangrijk hulpmiddel bij het invoeren van zero emissie busvervoer in Nederland.

Demonstratie

Het beheer van het model is inmiddels ondergebracht bij CROW. CROW voorziet in een helpdesk voor ondersteuning van gebruikers en zal ook zorgen voor technisch en functioneel beheer van het model. Ook zullen regelmatig demonstratie-sessies worden georganiseerd voor uitleg van het model aan belangstellenden.

Voorbeeld_output_webapplicatie_TCO-model

Het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus heeft als doel dat in 2025 alle nieuwe bussen en in 2030 alle bussen in het ov in Nederland zero emissie bussen zijn. Els de Wit, ministerie van IenW: “Zero emissie is echt de route die we nu moeten pakken (…). Willen we versnellen, willen we decarbonizen, dan moeten we dat met elkaar doen en het TCO-model helpt daarbij.” Bekijk het filmpje waarin Els de Wit en Pieter Wouters (IenW) hun visie geven over het versnellen van de transitie naar zero emissie bussen en de rol van het TCO-model Zero Emissie Bussen hierin.


Account aanvragen

Het TCO-model is via een web-applicatie vrij beschikbaar voor stakeholders in de OV-keten. Wilt u het model gaan gebruiken, stuur dan een e-mail met het verzoek om een toegangscode aan de helpdesk van CROW: meldpunt@crow-ndov.nl.

Via meldpunt@crow-ndov.nl kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor deelname aan één van de toekomstige demonstratie-sessies.