TCO-model Zero Emissie Bus

Denken in termen van Total Cost of Ownership heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero-emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het is behulpzaam bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen de stakeholders in de OV-keten.

Total Cost of Ownership

Eén van de producten van kennisinstituut CROW is een integraal, maatschappelijk Total Cost of Ownership model (TCO-model). Dit model brengt alle kostenelementen in beeld, zoals  investeringen, afschrijvingskosten, leasekosten, financieringskosten, operationele kosten en overige kosten van bussen én van laad-infrastructuur. Voor de bussen worden ook de kasstromen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden  de maatschappelijke kosten en baten berekend. Daarmee is het TCO-model een belangrijk hulpmiddel bij het invoeren van zero emissie busvervoer in Nederland.

Demonstratie

Het beheer van het model is inmiddels ondergebracht bij CROW. CROW voorziet in een helpdesk voor ondersteuning van gebruikers en zal ook zorgen voor technisch en functioneel beheer van het model. Ook zullen regelmatig demonstratie-sessies worden georganiseerd voor uitleg van het model aan belangstellenden.

Voorbeeld_output_webapplicatie_TCO-model

Account aanvragen

Het TCO-model is via een web-applicatie vrij beschikbaar voor stakeholders in de OV-keten. Wilt u het model gaan gebruiken, stuur dan een e-mail met het verzoek om een toegangscode aan de helpdesk van CROW: meldpunt@crow-ndov.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres uw belangstelling kenbaar maken voor deelname aan één van de toekomstige demonstratie-sessies.