Rapport Inventarisatie uitdagingen ZEB

Als inhoudelijke bijdrage aan een nieuw programmaplan zero emissie bus voor 2019-2025 is het advies 'Inventarisatie uitdagingen Zero Emissie Busvervoer' opgesteld voor de werkgroep BAZEB. Een nieuw concept programmaplan zero emissie bus voor 2019-2025 is opgesteld door het IPO. Dit concept wordt definitief wanneer het is geaccordeerd door de bestuurlijke lijn.