Rapport CO2-footprint 2018 OV- en spoorsector

Dit rapport presenteert de CO2-footprint 2018 van de OV- en Spoorsector. Het omvat de inventarisatie van data en het verloop van de emissies ten opzichte van eerder vastgelegde footprints. In hoofdstuk 3 vindt u een voorstel voor meerjarige monitoring en hoofdstuk 4 bevat een voorstel hoe de monitoring uitgebreid kan worden met scope 3 uit het Greenhouse Gas Protocol.