Rapport Duurzame energievoorziening voor OV en spoor: opgaven, initiatieven, kansen

Dit rapport is bedoeld om de oogst van anderhalf jaar onderzoek en discussie in de Projectgroep Energievoorziening samen te vatten, te verdiepen met aanvullend onderzoek en op basis hiervan aanbevelingen te doen aan de PDOVS stuurgroep over vervolgacties. Het onderzoek richt zich voornamelijk op elektriciteit en summier op waterstof.

Rapport Duurzame energievoorziening voor OV en spoor: opgaven, initiatieven, kansen