Over ons

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen om de acties voor duurzaam railvervoer uit te werken in het Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS), dat onder de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel ressorteert. Het Platform ging in juli 2016 van start. De ondertekenaars van de CO2-visie Spoor 2050 vormen de stuurgroep van het PDOVS.

organogram

Het Platform Duurzaam OV en Spoor neemt de regie om samen met zoveel mogelijk ondertekenaars van de CO2-visie 2050, evenals niet-ondertekenaars/vrijwillige deelnemers, de verschillende kansen en acties om de CO2-uitstoot in de sector te reduceren (waaronder bijvoorbeeld projecten die al dan niet al opgepakt zijn door de sector) in kaart te brengen, de haalbaarheid te (laten) bestuderen, belemmeringen te identificeren en voorstellen voor wegnemen hiervan te formuleren.

Uitgangspunt voor het PDOVS is het commitment van de ondertekenaars van de CO2-visie 2050 om de ambities voor CO2 en energiebesparing te verwezenlijken.


Lees meer over