Missie

Het Platform Duurzaam OV en Spoor zet zich in voor een klimaatneutraal, energie-efficiënt OV en spoorsector in uiterlijk 2050 door:

  • gezamenlijk invulling te geven aan de uitvoering van de Actieagenda Duurzame Brandstoffen uit het Nationale Energieakkoord voor het Spoor en OV. En een start voor de ‘CO2-visie 2050’ (duurzaam spoor)
  • een overzichtelijke organisatie te vormen van de `energie/CO2-keten', inclusief de eindgebruikers
  • één aanspreekpunt te bieden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel als het gaat om duurzaamheid
  • één aanspreekpunt/loket te bieden voor alle initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid in de OV- en spoorsector
  • commitment op hoog niveau te organiseren vanuit de betrokken sector

Lees meer over