Drukke Utrechtse buslijn 1 volledig elektrisch

De huidige bussen van U-OV lijn 1 rijden op de schone GasToLiquid brandstof, maar het kan nog schoner. Deze bussen worden één op één vervangen door 10 elektrische bussen en dat is een landelijke primeur.

De bussen staan garant voor zero emissie: geen enkele uitstoot van uitlaatgassen zoals stikstoffen. Dit levert in de stad jaarlijks een besparing op van 900.000 kg CO2. De nieuwe bussen zijn aanmerkelijk stiller. U-OV concessiedirecteur Michel van den Munckhof, gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (provincie Utrecht) en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk presenteerden dinsdag de gloednieuwe twaalfmeterbussen en zetten hiermee een grote en belangrijke stap in energietransitie en duurzaam openbaar vervoer.

Zonder dat de dienstregeling wordt aangepast, reizen er twee miljoen reizigers per jaar, in ongeveer tweehonderd ritten per dag, schoner en dat levert een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad op. Krap een jaar geleden investeerden vervoerder, provincie en stad gezamenlijk 4 miljoen euro om dit mogelijk te maken.

Uitstootvrij in 2028

De provincie heeft de ambitie dat in 2028 het stedelijk en regionaal openbaar vervoer volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen is. Gedeputeerde mobiliteit Jacqueline Verbeek-Nijhof: “We staan voor een goed, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer. Daar hoort meer elektrisch vervoer bij. Ik ben dan ook blij met de komst van deze 100% elektrische bussen. Verder rijden er op lijn 2 al elektrische bussen en rijdt de sneltram volledig op groene stroom. Dat laatste gaat ook gebeuren met de trams voor de nieuwe Uithoflijn."

Utrecht wil een klimaat neutrale stad zijn in 2030 en voor de luchtkwaliteit wordt gestreefd naar de WHO-advieswaarde. Schoon vervoer levert daar een belangrijke bijdrage aan. Met de milieuzone, het fietsplan, het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s én met de elektrische bussen investeert wethouder milieu, duurzaamheid en verkeer en vervoer, Lot van Hooijdonk, in een gezondere stad. ”Deze bussen zijn stiller en comfortabeler en dus beter voor zowel reizigers als omwonenden en medeweggebruikers. Het verdwijnen van uitlaatgassen is belangrijk voor de luchtkwaliteit”, zegt Van Hooijdonk. “Dit is een grote stap, maar uiteindelijk willen we dat de hele vloot elektrisch wordt.”

Lokaal leren

De 10 elektrische bussen brengen de meest geschikte techniekoplossing voor de drukke stadslijn 1. Concessiedirecteur Michel van de Munckhof: “Door intensieve monitoring gaan we het komend jaar leren van het rijden met deze bussen; energieverbruik, batterij-optimalisatie, seizoensinvloeden en meer. Dit brengt ons kennis en ervaring om te kunnen opschalen. Daarnaast testen we verschillende laadtechnieken en zijn we actief in gesprek met busleveranciers om in te spelen op de vervoersbehoefte van de toekomst.”

Ook gaat U-OV aan de slag met de energietransitie; de batterij in de bus kan naast laden ook ontladen. Als er bijvoorbeeld in de avonduren een piek is in de stroomafname op het energienet, worden de bussen gebruikt om er stroom uit te halen. Dit is uniek in Nederland en ontlast het stroomnet.

Lees meer over laadtechnieken van de nieuwe elektrische bussen op duurzaamU-OV.nl.