Klimaatverandering: ‘Als we nu beginnen, zijn we nog net op tijd’

We kunnen nog steeds onder de twee graden opwarming blijven, maar dat vereist ‘forse inspanningen’ en een versnelling van het huidige beleid tegen klimaatverandering. En het helpt om minder vlees te eten.

De prioriteitenlijst van prof. Detlef van Vuuren (PBL-onderzoeker) voor een klimaatrevolutie:

  1. Focus op energie-efficiëntie en besparing
  2. Breng de emissies van elektriciteit naar nul
  3. Gebruik elektriciteit waar mogelijk
  4. Ontwikkel negatieve emissies
  5. Het moeilijkste stuk: ‘decarboniseer’ de brandstofsector met waterstof, CO2-opslag, ‘solar fuels’ en biobrandstoffen
  6. Breng de uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan terug (onder andere door minder vleesconsumptie); voorkom ontbossing en stimuleer herbebossing

Lees het hele bericht op de website van OneWorld.