Marktdialoog APPM beschikbaar

In april 2016 hebben de gezamenlijke OV-autoriteiten samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Bestuursakkoord Zero Emissie Openbaar Vervoer per Bus ondertekend. Dit akkoord wil bereiken dat in 2030 het gehele openbaar vervoer per bus geen schadelijke stoffen meer uitstoot.

In het bestuursakkoord is de overweging opgenomen dat de transitie naar zero emissie openbaar vervoer in samenwerking en samenspraak met de markt moet worden vormgegeven.

Om daaraan invulling te geven is de uitvoering van het bestuursakkoord gestart met een dialoog met marktpartijen die actief zijn in de keten van zero emissie busvervoer, vervoerders, bussenbouwers en hun toeleveranciers en partijen uit de energiesector. Deze marktdialoog heeft in januari 2017 plaatsgevonden.

De kwartiermaker heeft het adviesrapport toegestuurd aan de verschillende brancheorganisaties waarmee in aanloop naar de marktdialoog gesproken is.

Formele communicatie vanuit de partners van het bestuursakkoord vindt pas plaats als er besluitvorming over het advies van de werkgroep heeft plaatsgevonden.