Modal shift van weg naar spoor en de mogelijke CO2-besparing

TNO publiceerde onlangs een rapport naar de potentie van de modal shift van weg naar spoor. Daarbij is ook gekeken wat het effect op de CO2-uitstoot zou kunnen zijn van de verschuiving van weg naar spoor.

TNO onderzocht voor welk aandeel van de goederenstromen in Nederland het realistisch is om een verschuiving van weg naar spoor te veronderstellen en tot welke CO2-besparing dit zou kunnen leiden.

13 miljoen ton

Als gekeken wordt naar het realistisch potentieel voor de goederenstromen die vanuit geografisch oogpunt in aanmerking komen voor een modal shift van weg naar spoor, dan zou ongeveer 13 miljoen ton (4%) van het wegvervoer in 2014 verschoven kunnen worden naar het spoor. Het betreft dan 4 miljoen ton via de Nederlands-Duitse grens waarvan 3 miljoen via de Betuweroute wordt vervoerd.

Klimaatdoelstelling

Richting 2050 kan modal shift van weg naar rail afhankelijk van het gekozen scenario 110 tot 360 kton CO2 besparen. De potentiële besparing is daarmee tot 2% van de CO2-uitstoot van het totale wegvervoer in Nederland. Daarmee zou deze shift een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstelling die is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs.

Het rapport Modal shift van weg naar spoor. Potentie tot 2050 en effect op CO2-uitstoot is destijds geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.