NS (Leo van Dongen) lid van Stichting Toekomst der Techniek

Leo van Dongen, CTO bij de NS, is sinds januari 2017 lid van het Algemeen Bestuur van STT. Waar zou een volgende verkenning wat hem betreft over mogen gaan?

IM140306RS072 Rotterdam-CS_2909

‘Het is duidelijk dat de mobiliteit in Nederland de afgelopen vijf jaar behoorlijk verzadigd is geraakt. Niet alleen over het spoor, maar ook over de weg. Dus ik zou wel een verkenning willen starten naar de ontwikkeling van die mobiliteit en hoe we daarop qua aanbod moeten inspelen. Dus zowel met het openbaar vervoer via het hoofdspoor, maar ook in het stadcentrum met metro, tram en bus en in de toekomst ook met automatisch geleide voertuigen. Hoe ziet de wereld van mobiliteit er in 2040 uit? Natuurlijk geredeneerd vanuit mijn eigen domein, maar het is een onderwerp dat ook bij de huidige kabinetsformatie op de agenda staat en waar elke Nederlander mee te maken gaat krijgen.’

Lees het hele bericht op de website van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).