Het PDOVS op Railtech Europe 2017

Tijdens RailTech Europe 2017 bracht het PDOVS u op de hoogte van de ambities, plannen en activiteiten anno 2017. Op 29 maart is onder andere de website van het platform gelanceerd.

Daarnaast ondertekenden nieuwe toetreders de CO2-visie en werd de nieuwe CO2-voetafdruk Spoor 2015 gepresenteerd, evenals de verschillende samenwerkingsinitiatieven. Aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan (de opstart van) de mogelijke keten-initiatieven zoals het terugwinnen van remenergie op het spoor.

Oprichting

Het Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS) is in 2016 opgericht door de ondertekenaars van de CO2-visie Spoor 2050, te weten de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de OV-vervoerders en andere Railpartners zoals ProRail, KNV en Railforum.

Bekijk de presentatie.