Presentaties Bewogen bewegen, Elektrisch OV loont!?

De ontwikkeling van een duurzaam regionaal openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verduurzaming van de regio’s.

De taak voor deze verduurzaming ligt bij de steden en de vervoersautoriteiten in Nederland. De vervoerautoriteiten ontwikkelen, beheren en organiseren het OV en geven concessies uit naar vervoerders. Deels zijn dit de provincies, maar ook de Metropoolregio’s hebben hierin een rol.

Zero Emissie Busvervoer

De belangrijkste aandachtspunten bij de organisatie van openbaar vervoer zijn de bereikbaarheid van de vervoersregio, de financiering en betaalbaarheid, de verkeersveiligheid, de versterking van de fiets in de OV-keten en de verduurzaming. Dit laatste punt staat extra in de aandacht door het, op 15 april 2016 gesloten bestuursakkoord voor Zero Emissie Busvervoer, waarbij de einddoelstelling is dat het hele openbaar busvervoer in 2025 zero emissie zal zijn.

Bekijk de presentaties op de website van Bewogen bewegen, Elektrisch OV loont!?

logo_Bewogen_Bewegen_Elektrisch_OV-loont