Roadmap CO2 neutraal OV en spoor 2050

In opdracht van de Stuurgroep heeft CE Delft in het voorjaar van 2018 de contouren van een Roadmap duurzaam OV en spoor opgesteld. Dit rapport vormt de basis voor verdere werkzaamheden om de sector te verduurzamen wat CO2-emissiereductie betreft.

In de CO2-visie OV en Spoor 2050 (2015) committeren twaalf partijen zich aan doelstellingen om de spoor- en OV-sector volledig CO2-neutraal te krijgen in 2050. Deze partijen hebben CE Delft gevraagd hoe de doelstellingen uit de CO2-visie OV en Spoor 2050 voor het openbaar vervoer in Nederland kunnen worden bereikt.

Advies

Uit analyse van trends op middellange en lange termijn blijkt dat het OV en spoor een belangrijke rol blijven vervullen en dat er nog een sterke volumegroei verwacht wordt, vooral op drukbezette lijnen. Het advies definieert 7 thema’s waar op ingezet moet worden om de doelstellingen te kunnen halen, waaronder elektrificatie – al dan niet met waterstof - van de regionale personentreinen, het busvervoer en diesellocomotieven voor het goederenvervoer. Voor het spoorgoederenvervoer is het advies om niet alleen de diesel uit te rangeren maar beveelt men ook expliciet de shift van weg naar spoor aan.

Transitiepaden

Het rapport Roadmap duurzaam OV en spoor kan men zien als een basis voor de verdere invulling van de transitiepaden. De genoemde maatregelen zijn niet de definitieve oplossingen en het advies is zeker niet limitatief. Het volledig verduurzamen van het materiaalgebruik wordt als een van de grootste uitdagingen gezien.