Total Cost of Ownership-Model voor Zero Emissie Bussen

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie bussen, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen.

logo Zero emissie busvervoerBetrokken partijen

Het model is met Europese (ELENA)-subsidie door de Stichting Zero Emissie Bussen gebouwd. Het Ministerie van IenW en het IPO ondersteunen het beheer in het kader van het Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen. CROW voorziet in een helpdesk voor ondersteuning van gebruikers en organiseert regelmatig demonstratie-sessies voor uitleg van het model aan belangstellenden.

Toegang

Het model is gratis beschikbaar voor alle partijen in Nederland die werken aan de introductie van zero emissie bussen. Vul het formulier in op de website van CROW en vink de eerste optie aan dat u een toegangscode wilt ontvangen. U ontvangt daarna van CROW-NDOV een toegangscode waarmee u direct kunt inloggen.

Bezoek de website over het TCO-model ZEB.

Lees het hele bericht op de website van CROW. (bron: CROW)