CO2-footprint 2018 OV- en Spoorsector nu beschikbaar

In november 2015 stelde de spoorsector, met de train to Paris, het ambitieuze doel van een CO2-neutraal spoor in 2050. Verschillende sectorpartijen onderstreepten dit doel door de CO2-Visie 2050 te ondertekenen. Om het doel te realiseren is in juli 2016 onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS) van start gegaan.

Het PDOVS stelde zeven transitiepaden op om de CO2-footprint van de OV- en Spoorsector te reduceren. Om inzicht te krijgen in de transitie wordt de CO2-footprint vanaf nu tweejaarlijks geactualiseerd.

Het rapport presenteert de CO2-footprint 2018 van de OV- en Spoorsector. Het omvat de inventarisatie van data en het verloop van de emissies ten opzichte van eerder vastgelegde footprints. In hoofdstuk 3 vindt u een voorstel voor meerjarige monitoring en hoofdstuk 4 bevat een voorstel hoe de monitoring uitgebreid kan worden met scope 3 uit het Greenhouse Gas Protocol.