CO2-visie Spoor 2050

In het kader van het Nationale Energieakkoord is een Visie Duurzame Brandstoffen en een daarop voortbouwende Actieagenda opgesteld.

Dit is gebeurd onder auspiciën van de Uitvoeringstafel Mobiliteit en Transport die uitwerking geeft aan het Nationale Energieakkoord. Deze Actieagenda omvat alle modaliteiten, waaronder spoorvervoer.

Carbon footprint railsector 2013

Om deze zogenaamde 'rolling actieagenda tot 2020' voor railvervoer op te stellen is aansluiting gezocht bij de initiatiefgroep CO2-visie 2050 van Railforum.  Die in MeerJarenAfspraak Energiebesparing 3-verband de Carbon footprint 2013 van de Nederlandse spoorsector heeft opgesteld. Dit is bedoeld als aftrap voor een door de sector gedragen CO2-visie 2050. Die zou moeten leiden tot CO2-neutraal spoorvervoer in 2050. De Carbon footprint 2013 van de hele railsector, inclusief Betuweroute en HSL, is ruim 1 Mton.

Staatssecretaris Dijksma ondertekent CO2-visie 2050

Visie 2050

De CO2-visie 2050: Samen realiseren we een CO2-neutraal spoor is op 28 november 2015 door mevrouw Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, en door de overige platformleden ondertekend bij haar vertrek naar de klimaatconferentie COP 21 in Parijs.