CO2-prestatieladder bedrijven

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald door energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. De website van SKAO geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument voor uw organisatie kan werken. (Bron: SKAO)