CO2-voetafdruk spoorsector 2013

Voor de berekening van de CO2-footprint 2013 van de spoorsector is gekozen voor een indeling op basis van de systeemdelen infrastructuur, treinen en gebouwen. Ook is de scope-indeling volgens het GHG-protocol gevolgd.

De resulterende CO2-voetafdruk volgens die verdeling is in de staafdiagram hieronder opgenomen. De totale voetafdruk van de sector in 2013 is 984 kton CO2.

Staafdiagram_absolute_CO2-uitstoot_per_systeemonderdeel_onderverdeeld_in_GHG_scopes

Toebedeeld aan het reizigersvervoer en het goederenvervoer leidt dat tot een CO2-voetafdruk van:

CO2_voetafdruk_reizigers-_en_goederenvervoer_2009_2013

De 10 onderdelen die in 2013 de grootste bijdrage aan de CO2-voetafdruk van de railsector hebben geleverd zijn:

Grootste bijdrage aan CO2-voetafdruk railsector in 2013
Postitie Onderdeel voetafdruk Systeem Scope Omvang Percentage
1 Rijden reizigerstreinen NS trein 2 513 52%
2 Ingekochte materialen infra 3 130 13%
3 Rijden diesel reizigerstreinen, reg. vervoerders trein 1 67 7%
4 Rijden elektr. goederentreinen trein 2 53 5%
5 Rijden diesel goederentrein trein 1 47 5%
6 Verbruik bij onderhoud en aanleg infra infra 1 25 2%
7 Materiaal NS-treinen trein 3 15 2%
8 Elektriciteitsverbruik stations stations 2 14 1%
9 Brandstof ProRail (scope 1) infra 1 13 1%
10 Rijden elektrische treinen, reg. vervoerders trein 2 13 1%

De scope-indeling volgens het GHG-protocol:

  1. directe emissies door de eigen organisatie
  2. verbruik van ingekochte elektriciteit
  3. overige indirecte emissies, zoals de winning en productie van ingekochte materialen en brandstoffen

Op detailniveau kan hiervan afgeweken zijn, vanwege de iets afwijkende scope-indeling van de CO2-prestatieladder.