Duurzame concessieaanbestedingen: mogelijkheden en belemmeringen voor transitie

Een projectgroep van het PDOVS wil het proces faciliteren dat een antwoord op onderstaande vragen mogelijk maakt.

  • Hoe kunnen overheden op een goede manier concessies aanbesteden, zodanig dat vervoerders vrijheid krijgen om te kiezen en te ontwikkelen?
  • Kan het OV-concessiesysteem ruimte scheppen voor de paradigmaverschuiving van niet-duurzaam en centraal OV naar duurzaam en decentraal gedeeld vervoer, of belemmert het de ontwikkeling van zo’n nieuw systeem en moet misschien op de schop?
  • Welke mogelijkheden hebben concessieverleners om tijdens concessies stappen naar meer duurzaamheid te zetten?
  • Biedt een meer gecentraliseerde aanpak voordelen, waarbij een vliegende brigade de aanbestedingen voorbereidt voor de regionale overheden?

Een projectgroep van het PDOVS wil het proces faciliteren dat een antwoord op deze vragen mogelijk maakt. De eindproducten van deze projectgroep zijn verslagen van bevindingen, een discussiebijeenkomst over de mogelijkheden en belemmeringen voor transitie naar duurzaamheid bij concessieaanbestedingen, eventueel leidend tot een advies aan stakeholders vanuit de stuurgroep PDOVS.