Energie-efficiënt rijden in het buitenland

TRAINER

TRAINER staat voor: TRAining programmes to INcrease Energy-efficiency by Railways. Het was een door de Europese Commissie gesubsidieerd programma dat zich richt op energiebesparing bij de Europese spoorwegen.
Het programma werd uitgevoerd door een Europees samenwerkingsverband van spoorwegmaatschappijen en andere spoorweg gerelateerde partners.

TRAINER is een van de Europese projecten die zijn gericht op verbetering van de energie-efficiëntie van de Europese spoorwegen. Het project liep van november 2006 tot november 2009. Er hebben verschillende Europese spoorwegmaatschappijen deelgenomen aan TRAINER. Verder werkte TRAINER samen met de Internationale Unie van Spoorwegen UIC en een ander Europees project Railenergy.

Handleiding

Een van de producten van het TRAINER-project is een handleiding die de ervaringen, knowhow en kennis van diverse Europese  spoorwegmaatschappijen, trainers en deskundigen ter beschikking stelt
aan anderen. De handleiding voorziet niet in kant en klare opleidingsprogramma’s. Dit zou geen rekening houden met verschillen in cultuur en bedrijfskenmerken tussen en binnen landen. Maar de handleiding biedt spoorwegmaatschappijen alle ingrediënten om hun eigen favoriete training ‘taart’ te kunnen bakken.

Film

In het kader van TRAINER is ook een film over energiezuinig rijden in verschillende landen met verschillende treinen geproduceerd.

DB Zug Simulator

Met de DB Zug Simulator kunt u zelf energiezuinig leren rijden in een DB trein.