Groene diesel voor trein en OV-bus

In dit project gaat het om de inzet van duurzame biobrandstof in de bestaande dieselmotoren en dieseltankpunten, voor zowel regionale diesellijnen, goederenrailvervoer en zo mogelijk voor OV-bussen.

Overstappen naar een elektrische aandrijving is het duurzaamst, maar met duurzame biobrandstof als transitiebrandstof kan op korte termijn en relatief eenvoudig een grote CO2-reductie worden bereikt.

Om diesel te vervangen door duurzame biobrandstof moet worden gekeken naar technische, economische en logistieke haalbaarheid.  Per onderwerp wordt onderscheid gemaakt tussen regionaal spoor, vrachttreinen en OV-bussen. Bij positieve resultaten uit acties van het project wordt een projectplan voor invoering duurzame biobrandstof ontwikkeld.