Verbeteren recuperatie treinen

Energiebesparing is een belangrijk onderwerp, zowel vanuit de CO2-visie Spoor (40% verbetering energie-efficiency in 2050) en vanuit het oogpunt van kostenreductie. Recuperatie van remenergie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het thema is ook genoemd in de Actieagenda Duurzame Brandstoffenvisie (Nationaal Energieakkoord) als een effectieve manier om energie te besparen.  Deze studie heeft als uitgangspunt hoe recuperatie van remenergie verbeterd kan worden en heeft duidelijke raakvlakken met andere actuele vraagstukken zoals de transitie naar 3 kV en opslag van remenergie.

Het resultaat is een studie waarin duidelijk is wat de maximale besparingsmogelijkheden zijn van de verschillende varianten en hoe deze besparingen gerealiseerd kunnen worden op de korte termijn (binnen het 1,5 kV-systeem) en de lange termijn (binnen het 3 kV-systeem).


Lees meer